Surprise excursie

Surprise excursie

Datum februari 15, 2018
Tijd 20:00
Deelnemers 59/64
Prijs Gratis
Lees verder >
Excursie London

Excursie London

Datum april 23, 2018
Tijd 09:00
Deelnemers 46/65
Prijs €300,-
Lees verder >

Studievereniging Increase

De studievereniging Increase vertegenwoordigt het domein Economics aan de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Hier vallen Accountancy, Bedrijfseconomie en Financial Service Management onder. De doelstelling van Increase is het bieden van een meerwaarde aan de Economics student. Met meerwaarde bedoelen wij onder andere de student inzicht te laten verkrijgen in de markt waarin zij zullen participeren. Dit proberen wij te bereiken door middel van verschillende activiteiten. De NHL Hogeschool en onze partners zijn voor de realisatie van onze plannen enorm belangrijk, doordat zij elk jaar weer een breed draagvlak creëren.

"De B2B van de Rabobank was erg leerzaam en interessant" — Tamara