Excursie Amsterdam

Excursie Amsterdam

Datum november 28, 2018
Tijd Hele dag
Deelnemers 38/50
Prijs €15,-
Lees verder >
Reservelijst van Weet ik veel!

Reservelijst van Weet ik veel!

Datum december 17, 2018
Tijd
Deelnemers 4/60
Prijs Gratis
Lees verder >
Inhousedag Accon AVM

Inhousedag Accon AVM

Datum december 19, 2018
Tijd
Deelnemers 2/25
Prijs Gratis
Lees verder >
Gastcollege NBA ‘Softskills’

Gastcollege NBA ‘Softskills’

Datum december 19, 2018
Tijd 15:00
Deelnemers 0/100
Prijs Gratis
Lees verder >
Nieuwjaarsborrel

Nieuwjaarsborrel

Datum januari 10, 2019
Tijd 19:00
Deelnemers 0/50
Prijs Gratis
Lees verder >
Nieuwjaarsborrel (niet leden)

Nieuwjaarsborrel (niet leden)

Datum januari 10, 2019
Tijd 19:00
Deelnemers 0/50
Prijs €5,-
Lees verder >
Inhousedag Belastingdienst

Inhousedag Belastingdienst

Datum januari 16, 2019
Tijd 15:00
Deelnemers 1/50
Prijs Gratis
Lees verder >
Gastcollege netwerken/Linkedin door Salessquare

Gastcollege netwerken/Linkedin door Salessquare

Datum januari 16, 2019
Tijd 15:00
Deelnemers 0/100
Prijs Gratis
Lees verder >
Buitenlandexcursie London, ALLEEN VOOR TWEEDE JAARS

Buitenlandexcursie London, ALLEEN VOOR TWEEDE JAARS

Datum februari 3, 2019
Tijd 15:00
Deelnemers 31/48
Prijs €300,-
Lees verder >
Buitenlandexcursie Frankfurt, ALLEEN VOOR TWEEDE JAARS

Buitenlandexcursie Frankfurt, ALLEEN VOOR TWEEDE JAARS

Datum februari 4, 2019
Tijd 9:00
Deelnemers 30/38
Prijs €275,-
Lees verder >

Studievereniging Increase

De studievereniging Increase vertegenwoordigt het domein Economics aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Hier vallen Accountancy, Finance & Control, AD Bedrijfseconomie en Finance, Tax, and Advice onder. De doelstelling van Increase is het bieden van een meerwaarde aan de Economics student. Met meerwaarde bedoelen wij onder andere de student inzicht te laten verkrijgen in de markt waarin zij zullen participeren. Dit proberen wij te bereiken door middel van verschillende activiteiten. De NHL Stenden Hogeschool en onze partners zijn voor de realisatie van onze plannen enorm belangrijk, doordat zij elk jaar weer een breed draagvlak creëren.

"De B2B van de Rabobank was erg interessant" — Tamara