Over ons

SV Increase
De studievereniging Increase vertegenwoordigt de academie Economics & Logistics aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Hier vallen Accountancy, Finance & Control, AD Finance & Control en Finance, Tax and Advice onder. De doelstelling van Increase is het bieden van een meerwaarde aan de Economics student. Met meerwaarde bedoelen wij onder andere de student inzicht te laten verkrijgen in hun toekomstige werkveld. Dit proberen wij te bereiken door middel van verschillende activiteiten. De NHL Stenden Hogeschool en onze partners zijn enorm belangrijk omdat zij elk jaar weer een breed draagvlak creëren voor de realisatie van onze plannen.

Geschiedenis en ontwikkeling
De vereniging is opgericht in 2006. Al enige tijd vertegenwoordigen wij het gehele domein Economics. Destijds is de studievereniging gestart voor Financial Service Management (vroegere bank- en verzekeringswezen). In 2010 is besloten de vereniging uit te breiden met de studies Accountancy en Finance & Control (Bedrijfseconomie). Dit was qua organisatie een grote uitdaging. We zijn ook erg trots op het feit dat we naast de banken ook accountancykantoren enthousiast hebben gekregen voor ons programma. Met deze uitbreiding is het ledenaantal gigantisch gestegen, waardoor wij ons een van de grootste studieverenigingen van Leeuwarden mogen noemen! Het groeiende aantal scholieren dat voor Leeuwarden studentenstad kiest, heeft daar tevens aan bijgedragen.