SV Increase

De studievereniging Increase vertegenwoordigt het domein Economics aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Hier vallen Accountancy, Finance & Control, AD Bedrijfseconomie en Finance, Tax, and Advice onder. De doelstelling van Increase is het bieden van een meerwaarde aan de Economics student. Met meerwaarde bedoelen wij onder andere de student inzicht te laten verkrijgen in de markt waarin zij zullen participeren. Dit proberen wij te bereiken door middel van verschillende activiteiten. De NHL Stenden Hogeschool en onze partners zijn voor de realisatie van onze plannen enorm belangrijk, doordat zij elk jaar weer een breed draagvlak creƫren.

Geschiedenis en ontwikkeling

De vereniging is opgericht in 2006. Al enige tijd vertegenwoordigen wij het gehele domein Economics. Destijds is de studievereniging gestart louter voor Financial Service Management (vroegere bank- en verzekeringswezen). Vanaf begin 2010 werd besloten de vereniging uit te breiden met de studies Accountancy en Bedrijfseconomie. Dit was qua organisatie een grote uitdaging. We zijn ook erg trots op het feit dat we naast de banken ook accountancykantoren enthousiast gekregen hebben voor ons programma. Met deze uitbreiding is het ledenaantal gigantisch gestegen, waardoor wij ons een de grootste studievereniging van Leeuwarden mogen noemen! Het groeiende aantal scholieren dat voor Leeuwarden studentenstad kiest, heeft daar tevens aan bijgedragen.

In het schooljaar 2018/2019 is een geheel nieuw bestuur benoemt, die belangrijke vernieuwingen heeft doorgevoerd. Uit deze vernieuwingen zijn onder andere een tweetal commissies opgericht, waarin actieve leden een bijdrage leveren in het organiseren van diverse activiteiten voor de studenten.