Het Increase bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Daarnaast is het bestuur eindverantwoordelijk voor alle georganiseerde activiteiten, het behoud en uitbreiding van de partners en de vertegenwoordiging van alle leden. Daarnaast blijven wij structureel op zoek naar componenten die onze studenten een meerwaarde kunnen bieden.

Het bestuur 2017/2018 bestaat uit:

Voorzitter: Doutzen Vaartjes
Secretaris: Tessa Beintema
Penningmeester: Kevin Blaauw
Contactpersoon: Nick Postma
Commissiecoördinator: Tamara Hoekstra
Algemeen bestuurslid: Thomas Lindenhovius
Algemeen bestuurslid: Niels Brouwer