Privacyverklaring Studievereniging Increase

14 september 2018

Uw privacy is voor Studievereniging Increase van groot belang. StudieverenigingIncrease houdt zich dan ook aan de (vernieuwde) privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij Studievereniging Increase en dat Studievereniging Increase deze altijd netjes zal gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat Studievereniging Increase op de website www.svincrease.nl allemaal doet met informatie die Studievereniging Increase over u te weten komt. Als u vragen hebt, of wilt weten wat Studievereniging Increase precies van u bijhoudt, dan kunt u contact opnemen met Studievereniging Increase via onderstaande contactgegevens.

Een lidmaatschap afsluiten

U kunt via onze website www.svincrease.nl een betaald lidmaatschap afsluiten, waarbij Studievereniging Increase uw persoonsgegevens gebruikt om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruikt Studievereniging Increase uw volledige naam, adres, telefoonnummer, IBAN-nummer, NHL Stenden Hogeschool studiekeuze, beginjaar, e-mailadres en gebruikersnaam.  Studievereniging Increase is wettelijk verplicht dit te doen. Studievereniging Increase bewaard deze informatie tot zes maanden nadat u het lidmaatschap heeft opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekken aan derden

Studievereniging Increase werkt met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame

Studievereniging Increase zou u reclame kunnen sturen over aanbiedingen, vacatures, activiteiten, excursies, nieuwe producten of diensten.

Dit doet Studievereniging Increase via:

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame, bijvoorbeeld door ons te blokkeren. Daarnaast kunt u aangeven dat u bezwaar maakt als u wordt gebeld of via een email naar info@svincrease.nl

Beeldmateriaal

Studievereniging Increase kan beeldmateriaal maken tijdens activiteiten en excursies. Deze opnamen gebruikt Studievereniging Increase op de website en/of op andere social media netwerken, zoals Facebook. De foto’s zijn ter promotie en/of terugblik van een excursie/activiteit. Het beeldmateriaal wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan wat hierboven omschreven is. Als u lid wordt van Studievereniging Increase of als u meegaat naar een activiteit/excursie geeft u toestemming aan studievereniging increase om foto te maken en te plaatsen op de bovengenoemde social media. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het plaatsen van een foto waar u opstaat. Dat kan via een mail naar info@svincrease.nl

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Studievereniging Increase geeft uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als Studievereniging Increase dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Op onze website zijn Social Media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Studievereniging Increase neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Studievereniging Increase maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Studievereniging Increase past de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moet Studievereniging Increase natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Studievereniging Increase doet hun best om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens Studievereniging Increase van u heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat Studievereniging Increase zeker weet dat Studievereniging Increase geen gegevens van de verkeerde persoon aanpast of verwijdert.

Klacht indienen

Als u vindt dat Studievereniging Increase u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Studievereniging Increase

Rengerslaan 10

8917 DD Leeuwarden

info@svincrease.nl