Gemeente Leeuwarden

Visie dienstverlening Gemeente Leeuwarden

De bedoeling is dat de inwoners en ondernemers zelf hun leven, hun werk en hun gezamenlijke leefruimte inrichten en verzorgen. Als overheid ondersteunen we dit waar mogelijk. Dat betekent dat we moeten doen wat nodig is. Het geldt voor alle producten en diensten van gemeente Leeuwarden. Of het nu gaat om een bewonersinitiatief, een omgevingsvergunning, een reisdocument, een boete, een uitkering of een evenement, steeds moet de gemeente belangen afwegen. Als gemeente Leeuwarden doet wat nodig is, kunnen inwoners en ondernemers deelnemen aan de samenleving. Dienstverlening is vraag- en behoeftegericht, op basis van wat nodig is. Daarvoor is het nodig dat de interactie met de gemeente zo soepel mogelijk verloopt. Daar heeft ze haar gezond verstand bij nodig en moet zij in verbinding staan met haar gesprekspartners. Dat wordt van de gemeente verwacht. Deze gedachte is de kern van onze visie op dienstverlening.

Versoepeling van het contact betekent dat de bejegening uitstekend is. Medewerkers van gemeente Leeuwarden zijn deskundig, vriendelijk, duidelijk, snel en meedenkend. Daarnaast is de afhandeltermijn kort. Eén medewerker
kan een afhandeltermijn meestal niet in zijn eentje beïnvloeden. Dat betekent dat de interne samenwerking ook soepel moet zijn, zodat inwoners en ondernemers niet hoeven te wachten omdat de interne processen minder
goed verlopen. We moeten het samen doen.

De missie voor de dienstverlening van gemeente Leeuwarden aan haar inwoners, ondernemers, instellingen, bezoeker en partners is om:
• elke interactie zo soepel mogelijk laten verlopen door
verbinding en gezond verstand;
• te doen wat nodig is, zodat zij kunnen deelnemen aan
de samenleving.