Privacyverklaring

24 september 2020

Uw privacy is voor SV Increase van groot belang. SV Increase houdt dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij SV Increase en dat SV Increase ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring legt SV Increase uit wat SV Increase bij de website www.svincrease.nl allemaal doet met informatie die SV Increase over u te weten komt. Als u vragen hebt, of wilt weten wat SV Increase precies van u bijhoudt, neem dan contact op met SV Increase.

Een lidmaatschap afsluiten
U kunt bij onze website www.svincrease.nl een lidmaatschap afsluiten, waarbij SV Increase uw persoonsgegevens gebruikt. Hiervoor gebruikt SV Increase uw volledige naam, adres, telefoonnummer, NHL Stenden Hogeschool studiekeuze, beginjaar, e-mailadres en gebruikersnaam. Dit is SV Increase wettelijk verplicht. SV Increase bewaardt deze informatie tot zes maanden nadat u het lidmaatschap heeft opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekken aan derden
SV Increase werkt met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kan ontvangen.

Reclame
SV Increase zou u reclame kunnen sturen over aanbiedingen, vacatures, activiteiten, excursies, nieuwe producten of diensten.
Dit doet SV Increase:
– Per e-mail
– Via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren. Of u kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via een mail naar info@svincrease.nl kunt u ook bezwaar maken.

Beeldmateriaal
SV Increase kunnen beeldmateriaal maken tijdens een activiteit en excursies. Deze opnamen gebruikt SV Increase op de website en/of op andere social media netwerken, zoals Facebook. De foto’s zijn ter promotie en/of terugblik van een excursie/activiteit. Het beeldmateriaal wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan wat hierboven omschreven is. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het plaatsen van een foto waar u opstaat. Via een mail naar info@svincrease.nl kunt u bezwaar maken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
SV Increase geeft uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als SV Increase dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Op onze website zijn Social Media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
SV Increase neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SV Increase maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. SV Increase past de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moet SV Increase natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. SV Increase doet hun best om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens SV Increase van u heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens SV Increase heeft en wat SV    Increase daarmee doet
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die SV Increase heeft
– Het laten corrigeren van fouten
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– Intrekken van toestemming
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat SV Increase zeker weet dat SV Increase geen gegevens van de verkeerde persoon aanpast of verwijdert.

Klacht indienen
Als u vindt dat SV Increase u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
SV Increase
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden
info@svincrease.nl